Online Registration for Studio Hire

(Usahili kwa njia ya mtandao kwa ajili ya studio)

  • (Aina ya kurekodi)
  • Idadi ya nyimbo
  • (Tarehe za kurekodi)
  • (Vyombo utakavyotumia)
  • (Anuani/unakokaa)
  • (Barua pepe)
  • (Namba ya simu)
  • (Ujumbe wako kwetu)
  • * = must be filled in (ni lazima ijazwe)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AMTZ would like to thank the following partners for their generous support.

Sponsor logos